Od drevnog ratnika Gala Denara, preko ser Edvarda Greja, sve do agenta Hauardsa iz BPRD-a, cuveni hiperborejski mac iz Helbojevog sveta dospeo je u mnoštvo uticajnih ruku.  I to nije bila slucajnost. Pratite mac kroz pustolovine i susrete koji su ga naposletku doveli do Ragnaroka na kraju sveta i svedocite njegovom uticaju na kljucne istorijske dogaaje.