Uzbudljiv zaključak serijala ovenčanog nagradom Ajzner autora Džefa Lemi-ra i Andree Sorentina (autorskog dvojca koji nam je po-dario Zelenog strelca i Starca Logana), uz doprinos ta-lentovanog koloriste ajznerovca Dejva Stjuarta (Helboj).

Kraj je blizu. Realnosti napokon konvergiraju jedna ka drugoj i rasuti heroji Gideon Fallsa stigli su u Središte, gde ih čeka konačni obračun sa Čovekom Koji Se Smeje i nje-govim hordama zla. Ali i Crni ambar se vratio – i na juna-cima je da se unutar njegovih zidina skupa suoče sa svim svojim strahovima kako bi uspeli da vrate sve real-nosti natrag u kolosek.

„Zasićeno užasnim osećajem teskobe.”
Entertainment Weekly

„U serijalu je ukršten avangardni grafi čki pristup sa izvanrednim pisanjem, iz čega je iznedrena priča istinske strave.”
Boing Boing

Autori

, ,

Edicija

Godina izdavanja

Serijali