Čuveni grčki strip o kapetanu Nihteridi (šišmiš).

Da je superheroj biti lako, superheroj bi bio svako – Kapetan Nihterida.

Sredinom 20. veka, negde u blizini luke Pirej, sukobljavaju se različiti svetovi. Proletarijat sa buržoazijom. Istok sa zapadom. Oštra realnost posleratne Grčke sa maštom superheroja.

Ispratite borbu Kapetana Nihteride sa kriminalom, ženama, recinom…

Autori

Edicija

Godina izdavanja